سوالات مرتبط با کارآفرین بالقوه

مدل شتابدهی

 

 • آیا من میتوانم بعنوان یک کارآفرین بالقوه ثبت نام نمایم؟

هرکسی که قابلیت کارآفرینی را در خود می­ یابد میتواند با ارسال اطلاعات خود (لینک) ما را مطلع نماید.

 

 • در چه مقاطع زمانی من میتوانم ثبت نام نمایم؟

محدودیت زمان وجود ندارد.

 

 • چگونه من بعنوان یک کارآفرین بالقوه انتخاب میگردم؟

پس از دریافت اطلاعات شما در صورت تشخیص تیم ارزیاب ما، شما جهت مصاحبه حضوری دعوت شده و در صورت موفقیت در این مصاحبه شما وارد مرحله آمادگی میشوید.

 

 • چگونه فعالیت من بطور رسمی در شتابدهنده آغاز میگردد؟

پس از ورود به مرحله آمادگی عملا فعالیت شما بطور رسمی آغاز گردیده است.

 

 • چه مراحلی من بعنوان کارآفرین بالقوه میبایست طی نمایم تا استارتاپی ایجاد نمایم؟

به مدل شتابدهی مبتنی بر کارآفرین مراجعه شود.

 

 • آیا به من بعنوان یک کارآفرین بالقوه سرمایه نقدی تخصیص می یابد؟

سرمایه نقدی از مرحله پیش شتابدهی به بعد تعلق میپذیرد.

 

 • چگونه من بعنوان یک کارآفرین بالقوه تیم سازی می نمایم؟

پس از ورود به مرحله پیش شتابدهی شما میبایست تیم خود را با یافتن اشخاص موردنظر تکمیل نمائید که در این راه آوا اکسل نیز در معرفی اینگونه افراد شما را یاری مینماید.

 

 • آیا امکان حضور پاره وقت من در شتابدهنده وجود دارد؟

این موضوع قابل مذاکره بوده ولی مطمئنا نتایج حاصله بعهده شما میباشد علاوه بر اینکه زمانبندی مراحل میبایست رعایت شود.

 

 

سوالات مرتبط با استارتاپ شرکتی

 • آیا هر نوع سازمان/شرکتی میتواند از مدل استارتاپ شرکتی بهره مند گردد؟

بله

 

 • چه نوع خدماتی در ایخصوص شتابدهنده ارائه مینماید؟

آموزش، کوچینگ، منتورینگ، ارائه راهکار نوآورانه و تیمسازی

 

 • نفرات تیم استارتاپی چگونه تعیین میگردد؟

انتخاب با شرکت در خواست کننده بوده و موسسه شتابدهی آوا نقش مشاوره در این خصوص را داراست.

 

 

سوالات مرتبط با ایده استارتاپی

 • آیا من با ایده­ استارتاپی آماده پیوستن به شتابدهنده شما میباشم؟

بله تنها میبایست با ارسال اطلاعات خود ما را مطلع نمائید.

 

 • در چه مقاطع زمانی با ایده­ای جدید میتوان در شتابدهنده شما ثبت نام نمود؟

محدودیت زمانی وجود ندارد. در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز ما پذیرای ایده­های شما هستیم.

 

 • چگونه یک ایده استارتاپی مورد ارزیابی و نهایتا انتخاب میگردد؟

شما میبایست ایده استارتاپی خود را طی جلسه­ای با حضور داوران ارائه نموده و سپس به سوالات و چالشهای ایجاد شده از سوی داوران پاسخ دهید. در پایان جلسه داوران وارد شور گردیده و نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را اعلام مینمایند.

 

 • چگونه فعالیت من بطور رسمی در شتابدهنده آغاز میگردد؟

پس از پذیرش ایده استارتاپی شما عملا وارد مرحله پیش شتابدهی میشوید که خود اعلام شروع فعالیت رسمی شما در موسسه شتابدهی آوا میباشد.

 

 • ایده استارتاپی من در چه شرایطی میتواند مستقیما وارد مرحله شتابدهی گردد؟

درصورتیکه کمینه محصول پذیرفتنی ایده استارتاپی تهیه شده باشد و بواسطه آن مقیاس­پذیری ایده قابل اثبات باشد.

 

 • تعداد افراد حاضر در تیم استارتاپی من چند نفر میتواند باشد؟

حداقل 2 و حداکثر 4 نفر میباشد.

 

 • آیا تمامی نفرات تیم استارتاپی میبایست در محل شتابدهنده حضور داشته باشند؟

همه اعضا تیم لزومی ندارد بطور همزمان حضور داشته باشند.

 

 

سوالات مرتبط با مسائل مالی و حقوقی

 • آیا برای پیوستن به شتابدهنده نیاز به شرکت ثبت شده میباشد؟

خیر

 

 • سرمایه گذاری نقدی شتابدهنده به چه میزان است؟

محدودیت مشخصی درنظر گرفته نشده است  ولی وابسته به ایده استارتاپی و علاوه بر آن ظرفیتی میباشد که تیمها از خود ایجاد مینمایند.

 

 • شتابدهنده در مقابل سرمایه ­گذاری چه خواسته­ای دارد؟

موسسه شتابدهی آوا متناسب با سرمایه گذاری (نقدی و غیرنقدی) که بر روی هر ایده استارتاپی انجام میدهد سهام دریافت مینماید.

 

 • سرمایه ­گذاری نهائی به چه صورت است؟

در اکثر موارد موسسه شتابدهی آوا خود اقدام به سرمایه­گذاری مینماید و در مواردی که نیاز ببیند از سرمایه­ گذاران دیگر نیز جهت سرمایه­ گذاری دعوت بعمل می­آورد.