تمرکز آوا اکسل روی اینترنت اشیا است اما پذیرش پروپوزالهایی در زمینه عام تر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز انجام می شود. شتابدهنده آوا اکسل برنامه ای برای توسعه و یکپارچه سازی این فناوریها تعریف نموده است. در این برنامه، درخواست کسب و کارهایی که مشتری این تکنولوژی می باشند، یا مراکز تحقیق و توسعه که تمایل به تجاری سازی نتایج کارشان دارند و دارای زیرساخت کافی برای این امر نیستند دریافت می گردد. پروپوزالهایی که منجر به بهبود کسب و کارها می باشد مورد نظر این برنامه می باشد. پروپوزالهای مربوط به تحقیقات بنیادی مورد توجه قرار نمی گیرد. تمرکز این برنامه بر پذیرش موضوعاتی است که درصدد توسعه کالا یا خدمتی قابل فروش در بازار می باشد. پروپوزالها پس از بررسی قابلیت فنی و تجاری در شتابدهنده به صورت سرمایه گذاری مشترک یا توسعه کسب و کار به نیابت از مشتریان مورد حمایت قرار می گیرد.

 

 

تمرکز آوا اکسل روی اینترنت اشیا است اما پذیرش پروپوزالهایی در زمینه عام تر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز انجام می شود. شتابدهنده آوا اکسل برنامه ای برای توسعه و یکپارچه سازی این فناوریها تعریف نموده است. در این برنامه، درخواست کسب و کارهایی که مشتری این تکنولوژی می باشند، یا مراکز تحقیق و توسعه که تمایل به تجاری سازی نتایج کارشان دارند و دارای زیرساخت کافی برای این امر نیستند دریافت می گردد. پروپوزالهایی که منجر به بهبود کسب و کارها می باشد مورد نظر این برنامه می باشد. پروپوزالهای مربوط به تحقیقات بنیادی مورد توجه قرار نمی گیرد. تمرکز این برنامه بر پذیرش موضوعاتی است که درصدد توسعه کالا یا خدمتی قابل فروش در بازار می باشد. پروپوزالها پس از بررسی قابلیت فنی و تجاری در شتابدهنده به صورت سرمایه گذاری مشترک یا توسعه کسب و کار به نیابت از مشتریان مورد حمایت قرار می گیرد.

 

 

 

.

  • از افرادی که علاقه مند به مذاکره در خصوص سرمایه گذاری در استارتاپ های ما می باشند در خواست می شود فرم زیر را پر کنند: