موسسه شتابدهی فناوری صنایع ارتباطی آوا مرکزی است تحت مدیریت و مشاوره متخصصین حرفه ای کسب و کار و فناوری که توامان در جهت ایجاد و توسعه اکو سیستم استارتاپی مبتنی بر اینترنت اشیاء فعالیت مینماید. این شتابدهنده رویدادهای توسعه ایده تا ارائه محصول به بازار منجمله رویدادهای توسعه شخصی کار آفرین، رویدادهای خلق ایده، رویدادهای جذب همکار، رویدادهای جذب سرمایه گذار و سایر نقش های لازم در فرایند تجاری سازی را ایجاد و مدیریت مینماید.

دلیل تمایز :
اولین دلیل که این شتابدهنده را از اکثر شتابدهنده های دیگر متمایز مینماید روش منحصر به فردی میباشد که برای جذب کارآفرینان طراحی نموده است. این فرایند بصورتی است که بواسطه آن افراد حاضر در محیطهای آموزشی و صنعتی با توانائی بالقوه جهت تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق را شناسائی نموده و طی فرایند مشخصی آنها را آماده خلق، توسعه و تکوین ایده های جدید مینماید.

در اصل این شتابدهنده علاوه بر قائل شدن نقش یک حمایتگر از ایده های جدید در قالب یک استارت آپ برای خود، وظیفه توسعه فرهنگ کارآفرینی و شناسائی و آماده سازی افراد با قابلیت بالقوه در این حوزه را نیز برای خود تعریف نموده است. زیرا اعتقاد ما بر این است که افراد با صلاحیتی همیشه وجود داشته که به علل گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی موفق به معرفی خود بعنوان یک کارآفرین نگردیده اند. لذا این سازمان با تمرکز بر این نظریه اقدام به طراحی این فرایند زمانبر و هزینه ساز نموده تا بتواند علاوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاران با شناسائی این افراد به اقتصاد خود افراد و جامعه کمک نماید.